Γαλλική ύπαιθροςΓαλλικό τοπίο με αναγεννησιακής επιρροής γυναικίες μορφές, ελαιογραφία σε μουσαμά
Γαλλικό
18ος αιώνας
Η 40 εκ Π 52εκ