Γυναίκα εποχήςΓυναίκα εποχής , ελαιογραφία σε ξύλο, Antony Paul Emile Molroy, 1845-1905
Γαλλικό
19ος αιώνας
Η 27 εκ Π 17 εκ