ΕιδώλιοΕιδώλιο γυναικείας μορφής. Κεραμικό
Ελληνιστικό
4ος-3ος αιώνας π.Χ
Υ17 εκ