ΕιδώλιοΕιδώλιο ίππου με αναβάτη, κεραμικό με ερυθρή διακόσμηση
Αρχαίο Ελληνικό
6ος-7ος αιώνας μΧ
Υ 12 εκ