ΕιδώλιοΒοιωτικό σανιδόμορφο ειδώλιο, πτηνόμορφο με γραπτή διακόσμηση. Κεραμικό
Ελληνικό
6ος αιώνας π.Χ
Υ 20,5εκ