Ζεύγος βάζαΖεύγος βάζα Σατσούμα . Παραστάσεις με σκηνές από την καθημερινή ζωή.
Ιαπωνέζικα
19ος αιώνας
εκ