Ζευγάρι κηροπήγιαΖευγάρι κηροπήγια, τρίκερα-τετράκερα ή μονόκερα. Επάργυρα
Γαλλικά
20ος αιώνας, αρχές
Υ 42 εκ