ΤοπιογραφίαΤοπιογραφία, ελαιογραφία σε μουσαμά, δημοσιευμένο, Σπυρίδων Παπανικολάου
Ελληνικό
20ος αιώνας
Η 60 εκ Π 50 εκ