ΘαλασσογραφίαΘαλασσογραφία, ελαιογραφία σε μουσαμά, Σπυρίδων Παπανικολάου (1905-1986)
Ελληνικό
20ος αιώνας
εκ