ΚάνθαροςΚάνθαρος μελανοβαφής. Κεραμικό
Ελληνικό
5ος αιώνας π.Χ
Υ 5,8 εκ