Μαρμάρινο άγαλμαΜαρμάρινο άγαλμα, Γυναίκα καθήμενη, υπογεγραμένο
Γαλλικό
19ος αιώνας
Υ49 εκ