ΜενταγιόνΜενταγιόν χρυσό , ασήμι και διαμάντια
Γαλλικό
19ου αιώνα ,δεύτερο ήμισι
εκ