ΜενταγιόνΜενταγιόν με μπριγιάν, πλατίνη και χρυσό. Art Deco μενταγιόν με δύο παγώνια , με ρουμπινάκια στο μάτι
Γαλλικό
20ος αιώνας, αρχές
Υ εκ