ΜενταγιόνΑσημένιο μενταγιόν με τον Χριστό στη μία πλευρά και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στην άλλη
Ρώσσικο
20ος αιώνας, αρχές
Υ 3,2 εκ