Μπολ με καπάκι και πιάτοΜπολ με καπάκι και πιάτο. Γαλάζια οπαλίνα με ζωγραφική
Τούρκικο
19ου αιώνα ,δεύτερο ήμισι
εκ