Οι Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρεςΠολυπρόσωπη εικόνα που παρουσιάζει τα μαρτύρια των σαράντα μαρτύρων, αυγοτέμπερα σε ξύλο
Ελληνικό
19ος αιώνας, πρώτο ήμιση
Υ 35 εκ