Μπρούτζινο ΝόμισμαΜπρούτζινο νόμισμα Φιλίππου Β΄, κεφαλή Απόλλωνος, στην άλλη πλευρά μορφή νεαρού ανδρός πάνω σε άλογο. Ορείχαλκος
Ελληνικό
359-336 π.Χ