Πέτρινο σπίτιΠέτρινο σπίτι, ελαιογραφία σε ξύλο, Σπυρίδων Παπανικολάου
Ελληνικό
20ος αιώνας
Η 48 εκ Π 34 εκ