ΠαλάσκαΑσημένια Ελληνική παλάσκα με σαβάτι. Παράσταση με παλάτι , λάβαρα και όπλα.
Ελληνικό
19ου αιώνα ,μέσα
εκ