ΠιάτοΣκυριανό κεραμικό πιάτο με φυτική διακόσμηση.
Ιταλικό για την Ελληνική αγορά
19ος αιώνας ,δεύτερο ήμιση
Διάμετρος 22 εκ