ΠιστόλαΠιστόλα με μηχανισμό flintlock Qeen Anne, Birmingham
Εγγλέζικη
19ος αιώνας, πρώτο ήμιση
Υ 37 εκ