ΠιστόλαΤρομπόνι με μηχανισμό flintlock, διακόσμηση με ένθετο ασήμι και μπρούτζο
Γαλλική
19ος αιώνας, πρώτο ήμιση
Μ 44,5 εκ