ΠροσωπογραφίαΓυναίκα καθισμένη, ελαιογραφία σε ξύλο, G.L.Boichard 1883
Γαλλικό
19ος αιώνας
Η 44 εκ Π 36 εκ