ΠροτομήΠροτομή ιματιοφόρου γυναίκας. Κεραμικό
Ελληνιστικό
4ος-3ος αιώνας π.Χ
Υ 28 εκ