ΡολόιΡολόι χειρός, πλατίνη και μπριγιάν
Ελβετία
20ος αιώνας, αρχές
εκ