Τετράδραχμο ΦιλίππουΤερτράδραχμο Φιλίππου Β΄, κεφαλή Δία με δάφνινο στεφάνι, στην άλλη πλευρά έφιππος νέος κρατώντας κλαδί φοίνικα , νομισματοκοπείο Πέλλας. Ασημένιο.
Ελληνικό
359-336 π.Χ