ΤετρόβολοΤετρόβολο Ιστιαία Ευβοίας, Νύμφη Ιστιαία στεφανομένη με αμπέλια, στην άλλη πλευρά αγελάδα με δύο τσαμπιά σταφύλια . Ασημένιο
Ελληνικό
196-146 π.Χ.