ΥδρίαΜελανόμορφη υδρία με δύο μορφές, κεραμικό
Αρχαίο Ελληνικό
5ος αιώνας πΧ
Υ 11,8 εκ