ΥπέρπυροΥπέρπυρο Ιωάννη Β΄Κομνηνού, Ιωάννης Β΄Κομνηνός με την Παναγία, στην άλλη πλευρά Χριστός ένθρονος. Χρυσό
Βυζαντινό
1122-1137 μ.Χ.