ΥπέρπυροΥπέρπυρο Κωσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου,χρυσό.
Βυζαντινό
1042-1055μ.Χ.