ΚανατάκιΑσημένιο κανατάκι με σαβάτι
Ρώσσικο
20ος αιώνας, αρχές
Υ 15,5 εκ