Το κατάστημα Roussos antiques θα συμμετάσχει στην 15η ετήσια έκθεση του Σωμματείου Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης της Ελλάδος, Η Τέχνη στο Χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ (Δηληγιάννη 66 ,Κηφισιά)